Τομείς Δραστηριότητας

Αποσκοπούμε στην εξειδίκευση ώστε να ανταποκρινόμαστε επιτυχώς στις ανάγκες των εντολέων μας, ωστόσο ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες μας στην απόκτηση επαγγελματικών εμπειριών σε ένα ολοένα και διευρυνόμενο φάσμα κλάδων του δικαίου.

Τομείς Εξειδίκευσης

  • Εμπορικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, αναφορικά με το εν λόγω ευρύτατο φάσμα δικαίου, ενδεικτικά, αναλαμβάνει:

Διαφορές από επιταγές, συναλλαγατικές και εν γένει αξιόγραφα

Στις περιπτώσεις ακάλυπτων επιταγών, συναλλαγματικών και εν γένει αξιογράφων, αναλαμβάνουμε, κατά περίπτωση, την υποβολή και έκδοση διαταγών πληρωμής, την άσκηση ανακοπών, την διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων που απορρέουν απ’ αυτές, την διαγραφή δυσμενών στοιχείων απ’ το διατραπεζικό σύστημα του ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Εμπορικές μισθώσεις

Αναλαμβάνουμε, ενδεικτικά, την σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών εμπορικής μίσθωσης, αγωγών και διαταγών πληρωμής και απόδοσης του μισθίου, αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης, μείωσης του μισθώματος λόγω της πρωτοφανούς σε ένταση και διάρκεια οικονομικής συγκυρίας.

Συμβάσεις – Αθέμιτος ανταγωνισμός

Αναλαμβάνουμε, ενδεικτικά, την σύνταξη και σχολιασμό συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης (franchise), καθώς επίσης και την εκπροσώπησή σας σε θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού και αποζημιώσεων που πολλές φορές προκύπτουν με την λήξη αυτών.

Σήματα

Αναλαμβάνουμε, ενδεικτικά, την σύνταξη και υποβολή αίτησης καταχώρησης σήματος στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπομνημάτων, τριτανακοπών (σε περιπτώσεις προσβολής σήματος που έχετε ήδη κατοχυρώσει από τρίτους). Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στο δίκαιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων και υποδειγμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχουμε συνεργαστεί με τους Οργανισμούς Συλλογικής διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ερατώ κ.λ.π) και την ΑΕΠΙ, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες χρήσης.

  • Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας, αναφορικά με το εν λόγω ευρύτατο φάσμα δικαίου, ενδεικτικά, αναλαμβάνει:

Οικογενειακές διαφορές

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας κατά την εκδίκαση υποθέσεων διαζυγίου, διατροφών και επιμέλειας τέκνων.

Αυτοκινητιστικές διαφορές

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση του συνόλου των εξώδικων και δικαστικών ενεργειών (εφόσον αυτές απαιτηθούν) για την διασφάλιση της αποζημίωσης σας από τροχαίο ατύχημα.

Κληρονομικές διαφορές

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την επίλυση και διεκπεραίωση κληρονομικών διαφορών και υποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έκδοση κληρονομητηρίου, η δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης κτλ.

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την απόκτηση ή μεταβίβαση ακινήτων (έλεγχος σε υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο, συγκέντρωση δικαιολογητικών, παράσταση σε συμβόλαιο).

  • Εργατικό – Ασφαλιστικό Δίκαιο

Με ταχύτητα και συνέπεια είμαστε στην θέση να κατοχυρώσουμε τα νόμιμα δικαιώματα σας, εργασιακης ή ασφαλιστικής μορφής (διεκδίκηση αποδοχών υπερημερίας, αποζημιώσεων, έκδοση συντάξεων, προσβολή απορριπτικών αποφάσεων για χορήγηση αναπηρικής σύνταξης απ’ τις επιτροπές του Κ.Ε.Π.Α.).

  • Νόμος 3869/2010 –  Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στην χώρα μας τα οποία πλέον όχι μόνο αδυνατούν να αποληρώσουν τα δάνεια τους αλλά κινδυνεύουν να χάσουν όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, ανάμεσα σε αυτά και την κύρια κατοικία. Ο νόμος 3869/2010 έρχεται να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους πολίτες με σκοπό την κοινωνική και οικονομική επανένταξη τους διασώζοντας την κύρια κατοικία και ρυθμίζοντας συλλογικά τις οφειλές τους.

Απ΄την έναρξη εφαρμογήςτου, το γραφείο μας παρέχει, αποκλειστικά και μόνο μέσω εξειδικευμένων δικηγόρων, υπηρεσίες που αφορούν την ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων φυσικών προσώπων έναντι των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, του Ο.Ε.Κ. και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.